[HOT] Sự kiện Đua top 7 ngày server mới

[HOT] Sự kiện Đua top 7 ngày server mới

26/01/2022

HLV thân mến,

Tất cả các server mới trong 7 ngày đầu sẽ diễn ra chuỗi sự kiện Đua top cực hấp dẫn. BTQ Thần Thú AFK gửi tới anh em thông tin chi tiết như sau.

 

Đua top Triệu Hồi:

- Thời gian: Từ 0h ngày 1 đến 23:59 ngày 2 mở server

- Nội dung: User đạt điều kiện điểm Triệu hồi sẽ nhận thưởng theo thứ hạng. Điểm Triệu hồi chỉ tính với PKM nhận từ các hoạt động triệu hồi, không tính từ các hoạt động mở/ghép mảnh PKM

 

Đua top Tăng Sao:

- Thời gian: Từ 0h ngày 2 đến 23:59 ngày 3 mở server 

- Nội dung: User đạt điều kiện điểm tăng sao sẽ nhận quà theo thứ hạng tương ứng

Đua top Tăng Cấp:

- Thời gian: Từ 0h ngày 3 đến 23:59 ngày 4 mở server 

- Nội dung: User tăng cấp PKM đạt điều kiện điểm tăng sao sẽ nhận quà theo thứ hạng tương ứng

Đua top Sách Hướng Dẫn:

- Thời gian: Từ 0h ngày 4 đến 23:59 ngày 5 mở server 

- Nội dung: User đạt điều kiện điêm Sách Hướng Dẫn sẽ nhận quà theo thứ hạng tương ứng

Đua top Trang Bị:

- Thời gian: Từ 0h ngày 6 đến 23:59 ngày 7 mở server 

- Nội dung: User đạt điều kiện điểm trang bị sẽ nhận quà theo thứ hạng tương ứng

Đua top Nạp:

- Thời gian: Từ 0h ngày 1 đến 23:59 ngày 7 mở server 

- Nội dung: User đạt điều kiện điểm trang bị sẽ nhận quà theo thứ hạng tương ứng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ